Privacy Policy

Funbreaks (”wij”), gevestigd in Nederland, levert diensten aan onze websitebezoekers (”jij”). Onze diensten bestaan uit het organiseren van activiteiten en reizen waarvoor jij je kan inschrijven om hier aan deel te nemen. In het kader van deze diensten verwerken wij persoonsgegevens.

Zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens achten wij van het grootste belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken en met wel doel, in overeenstemming met de AVG. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als persoon. Zoals je naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of je klantnummer zijn persoonsgegevens, evenals andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals eerder geboekte activiteiten of je surfgedrag.

Met welk doel gebruiken we je gegevens?
Je kunt onze website bezoeken zonder dat je ons meedeelt wie je bent of persoonlijke informatie verstrekt. Het IP-adres wordt gemaskeerd en er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google en met de webhost. Websurfgedrag wordt gevolgd echter is dit door de maskering van het IP-adres dus geheel anoniem en niet herleidbaar.

Jouw persoonsgegevens worden voornamelijk gebruikt om jouw boeking(en) af te handelen. Jouw contactgegevens gebruiken we om met je te communiceren, jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor aanvullende diensten en om deze diensten te verbeteren. Informatie kan worden gebruikt om je in de toekomst over diensten te informeren en overige marketingdoeleinden waaronder het versturen van nieuwsbrieven, enquêtes en dergelijke.

Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Contact en boeking
Voor het contact tussen jou en Funbreaks en voor het goed kunnen uitvoeren van onze diensten hebben wij wel je persoonsgegevens van je nodig. Wanneer je een boeking maakt hebben wij persoonsgegevens als naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres nodig alsmede noodzakelijk gegevens tijdens de betaling. We vragen hierbij ook specifiek om gegevens in het belang van het event zoals contactgegevens van thuisblijvers voor noodgevallen. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens met betrekking tot aanvullende diensten, zoals bijvoorbeeld aan te leveren namenlijsten aan hotels of groepsaccommodaties. Wij leggen jouw communicatie met ons vast via e-mail, social media of WhatsApp. Ook als je met ons belt leggen wij jouw vragen en klachten vast. Bij het invullen van je persoonsgegevens op de website ben je beveiligd met het SSL certificaat.

Nieuwsbrief
Voor het gebruiken van deze gegevens heb je ons zelf toestemming gegeven. Dit kan aangevinkt worden wanneer je een boeking bij ons maakt of wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Hiervoor kun je je ook altijd weer afmelden, een afmeldlink is altijd opgenomen onder aan de nieuwsbrief.

Deelnemerslijst
Via onze algemene voorwaarden heb je tijdens het reserveren van je activiteit of reis toestemming gegeven voor het gebruik van je voornaam, woonplaats en e-mailadres in een deelnemerslijst. Deze lijst wordt alleen gemaild aan de deelnemers van het event dat je geboekt hebt zodat men contact op kan nemen om samen te reizen naar het event. Bij reizen wordt eveneens je telefoonnummer gebruikt voor het toevoegen aan de WhatsApp-groep. Het is niet toegestaan om deze gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn. Wil je hier niet of met minder gegevens op vermeld staan? Stuur ons dan even mail en we regelen het voor je.

Bijzondere gegevens (leefstijl, dieet, medisch)
Daarnaast kun je ook aangeven bijzondere persoonsgegevens met ons te delen omdat je bijvoorbeeld medische assistentie nodig hebt, toestemming hebt gevraagd om te reizen met een medische aandoening of een speciale maaltijd hebt besteld. Door het zelf leveren van dergelijke persoonsgegevens, stem je ermee in dat wij deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en eventueel met derden kunnen delen. Je bent altijd gerechtigd om jouw toestemming in te trekken. Dit kan echter betekenen dat wij niet in staat zijn om alle of een deel van de door jou gewenste diensten te leveren.

Foto’s en videobeelden
We laten graag zien dat onze deelnemers het tijdens events naar hun zin hebben. Dat doen we bijvoorbeeld met foto’s en filmpjes op onze website en op onze social media accounts, gemaakt door onszelf of door deelnemers. Tijdens het maken van de boeking ga je akkoord met het gebruik hiervan. Wanneer je niet zichtbaar wilt zijn op de genoemde kanalen dien je dit van te voren schriftelijk kenbaar te maken aan Funbreaks. Op verzoek kunnen wij deze foto’s en/of videobeelden dusdanig bewerken dat de deelnemers niet langer herkenbaar zijn. Er zullen nooit persoonlijke gegevens (zoals namen) bij foto’s, videobeelden, op de website, social media kanalen of andere reclame-uitingen geplaatst worden zonder dat hiervoor toestemming van de deelnemer is verkregen.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Binnen Funbreaks heeft alleen de eigenaar toegang tot jouw gegevens. We geven je gegevens alleen door aan andere (externe) partijen als dat echt nodig is. Denk daarbij aan een hotel of groepsaccommodatie die een namenlijst nodig heeft in het kader van veiligheid tijdens noodsituaties. Met externe partijen die persoonsgegevens verwerken, zoals Mailchimp (nieuwsbrieven), Google Analytics (websurfgedrag) en de webhost zijn verwerkersovereenkomsten opgesteld.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan voor jou noodzakelijk. Daarna verwijderen we alles wat we van je hebben. Sommige gegevens blijven wel bewaard, maar dan anoniem, voor interne analyses en rapportages zoals de aantallen verkochte activiteiten en reizen. We houden bepaalde termijnen aan, waarna we je gegevens verwijderen:

• Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en boekingsgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages.
• Als je 7 jaar niet meer bij ons geboekt hebt, verwijderen we al je gegevens. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
• Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
• Gegevens van mensen die we de toegang tot onze events hebben moeten ontzeggen bewaren we 10 jaar.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Het zijn (en blijven) jouw gegevens, dus jij bent daar de baas over. Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of anderszins aanpassen? Geen probleem, stuur ons dan even mail. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan gemakkelijk via de link onderaan de nieuwsbrief zelf.

Cookies
Funbreaks maakt gebruik van cookies, informatie hierover kun je vinden op de pagina over het Cookiebeleid.

Heb je vragen of opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact opnemen met Eva Wentink, eigenaar Funbreaks, middels een bericht naar info@funbreaks.nl. Bij klachten kun je ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Funbreaks©
laatste update: 25 mei 2018

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacybeleid.